Gehoorzaamheidscursus gevorderden

Deze cursus is bedoeld voor honden die een beginnerscursus hebben doorlopen. Mocht de hond niet geslaagd zijn voor, of heeft u niet deel kunnen nemen aan, het beginnersexamen dan kunt u in overleg met de instructeur wellicht toch starten met deze cursus. Aan een (her)examen en 2 extra lessen kunt u dan gratis deelnemen. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 1¼ uur. Gemiste lessen inhalen is mogelijk tot en met de 9e les. Hierna is het in verband met de voorbereiding voor het examen niet meer mogelijk om lessen in te halen (uitzonderingen daargelaten). Als u een les in moet halen, neem dan zelf contact op met ons via mail of telefonisch. U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van alle 10 lessen.

Tijdens deze cursus zal getraind worden op de volgende onderdelen: gedrag van de hond t.o.v. andere honden, aangelijnd volgen, sta-oefening met beoordelen, tonen van het gebit, onaangelijnd volgen, komen op bevel met afleiding en voetoefening, terugsturen plaats, het apporteren, 2 minuten in zicht van de baas blijven liggen, en omgang baas – hond.

De cursus is niet alleen bedoeld als voorbereiding op deelname aan een G&G-B cursus. U kunt ook kiezen voor een discipline als apporteersport,  behendigheidstraining of flyball. Door het volgen van deze gevorderden cursus zal de band met uw hond zeker verstevigd worden en zich daardoor socialer gaan gedragen en nog beter naar u gaan luisteren. Ter afsluiting kunt u weer aan een examen deelnemen.

Cursustijden:

Maandag 19:00-20:15 op Veld 12
Zondag 09:30-10:45 op Veld 12
Zondag 11:00-12:15 op Veld 12

Kosten en inschrijven!

De kosten voor de cursus inclusief examen bedragen € 120,-.

Mocht u interesse hebben in deze cursus en u volgt nog geen trainingen bij ons, dan kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier. Na ontvangst van uw inschrijving nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

info-icon

Het is mogelijk dat er in een van de groepen geen plaats meer is. Geef daarom ook een tweede keuze op. U ontvangt van ons ter bevestiging nog een telefoontje of e-mail. Mocht een les onverhoopt niet doorgaan, dan vermelden wij dat op de website! Mocht dit kort voor de les besloten worden dan wordt u gebeld. Heeft u besloten om deel te nemen, stuur ons dan uw inschrijving zo snel mogelijk toe.

Betaling voor de eerste les door overmaking op bankrekeningnummer NL50RABO0114667802 ten name van HTC Stawski!