Inschrijven

 
Belangrijke informatie
 
  • U dient voor iedere hond een apart formulier in te sturen;
  • Geef uw gegevens nauwkeurig op. Deze worden ook gebruikt op diploma's;
 
Gegevens eigenaar hond
Gegevens trainer hond (leeglaten indien eigenaar traint)
Adresgegevens
Contactgegevens
Gegevens van de hond
   Geslacht van de hond: Reu / Teef
 
   Geboortedatum van de hond:
 
Gewenste training
    Puppiecursus
    Gehoorzaamheid Beginners
    Gehoorzaamheid Gevorderden
    Gedrag & Gehoorzaamheid
    Behendigheid Beginners
    Behendigheid Gevorderden
    Apporteersport Beginners
    Apporteersport Gevorderden
    Flyball
 
Op welke dagen kunt u de cursus volgen?
(meerdere keuzes mogelijk)
Niet iedere cursus wordt op iedere dag gegeven. Wij proberen in overleg met u zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.
    Maandagavond
    Woensdagavond
    Zondagochtend
 
Eventuele opmerking
 
 
Akkoordverklaring
Inschrijvende verklaart hierbij zelf verantwoordelijk te zijn, ook voor zijn/haar hond, voor opgelopen schade en/of letsel en verantwoordelijk te zijn voor schade en/of letsel toegebracht aan derden en zijn/haar hond en zal dan ook in geen enkel geval Stichting H.T.C. STAWSKI aansprakelijk kunnen stellen. Tevens verplicht inschrijvende zich bij deze tot betaling van het cursusgeld op de eerste les van de cursus waar men zich voor heeft ingeschreven. Restitutie zal daarna onder geen enkele voorwaarde plaatsvinden. Het tenietdoen van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend tot 7 dagen voor bovenvernoemde startdatum. Stichting H.T.C. STAWSKI behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren.
 
    Ik ga akkoord