Inschrijven

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.
Indien u meerdere honden wilt inschrijven, vul dan pér hond een formulier in.
De gegevens worden gebruikt op eventuele diploma's, dus let goed op de volledigheid en de spelling.

Na het insturen van het formulier nemen wij contact met u op voor een definitieve planning.
Gegevens eigenaar van de hond
Voornaam *
Tussenvoegsel(s)
Achternaam *
Gegevens cursist
(Leeglaten indien de eigenaar zelf traint met de hond)
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Adresgegevens
Straat en nummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
E-mailadres *
Telefoon 1 *
Telefoon 2
Gegevens van de hond
Hondnaam *
Ras *
Geslacht * Reu / Teef
Geboortedatum *
Gewenste cursus
  Puppiecursus
  Gehoorzaamheid Beginners
  Gehoorzaamheid Gevorderden
  Gedrag & Gehoorzaamheid
  Behendigheid Beginners
  Behendigheid Gevorderden
  Apporteersport Beginners
  Apporteersport Gevorderden
  Flyball
Op welke dagen kunt u de cursus volgen? *
(meerdere keuzes mogelijk)
Niet iedere cursus wordt op iedere dag gegeven. Wij proberen in overleg met u zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.
  Maandagavond
  Woensdagavond
  Zondagochtend
Eventuele opmerking
Akkoord verklaring
Inschrijvende verklaart hierbij zelf verantwoordelijk te zijn, ook voor zijn/haar hond, voor opgelopen schade en/of letsel en verantwoordelijk te zijn voor schade en/of letsel toegebracht aan derden en zijn/haar hond en zal dan ook in geen enkel geval Stichting H.T.C. STAWSKI aansprakelijk kunnen stellen. Tevens verplicht inschrijvende zich bij deze tot betaling van het cursusgeld vóór de eerste les van de cursus waar men zich voor ingeschreven heeft door overmaking op bankrekeningnummer NL50RABO0114667802 ten name van HTC Stawski onder vermelding van de naam van de hond. Restitutie zal daarna onder geen enkele voorwaarde plaatsvinden. Stichting H.T.C. STAWSKI behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren.
  Ik ga akkoord
 
 
 
 
 
 

Betaling voor de eerste les door overmaking op bankrekeningnummer NL50RABO0114667802 ten name van HTC Stawski!